Liên Hệ

Kim Phương Motel

Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Tel: (0255)3867.399

Hotline: 0394.95.96.98